1922 Vega Whyte Laydie No. 2 w/ Wyatt Fawley Neck 5-String Banjo Used

  • $2,600.00